• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Соціально-психологічна служба закладу

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Соціально-педагогічна діяльність як суспільне явище являє собою

своєрідну модель діяльності, спрямованої на розв’язання завдань соціального виховання і соціально-педагогічного захисту.

У своїй роботі соціальний педагог керується наказом №509 від

22.05.2018 р. зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018р. за №885/32 337 «Про затвердження положення про психологічну службу у системі освіти», лист МОНУ №1/ 12492-23 від 21.08.2023 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 н.р., листом від 17.08.2015 № 02/ 35-2371 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень», листом Управління освіти і науки Чернігівської обласної адміністрації від 11.06. 2021 р. № 06 – 14/2037 «Про обласний план невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статті, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», додатком до листа МОН України від 30.10.2018 р. №1/9-656, додатком до листа МОН від 19.08.2022 р № 1/9530-22, Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним Законодавством України.

Діяльність соціального педагога сприяє найбільш повному ефективному і скоординованому виявленню і застосуванню внутрішніх ресурсів.

Вона передбачає створення і реалізацію програм діяльності, що спрямовані на активізацію ресурсів особистості і забезпечення її зовнішніми ресурсами.

Аналітична довідка

Соціально-психологічна діяльність навчального закладу здійснювалась відповідно до плану роботи соціального педагога за такими основними напрямками: діагностика, профілактика, навчальна діяльність, консультування, зв’язки з громадськістю, просвіта, інше. Аналізуючи дані отримані під час діагностики в закладі є учні, які потребують додаткової уваги та допомоги:

· Багатодітні – 29

· Дітей ПБП без опіки -4

· ПБП під опікою -3

· Сирота під опікою - 1

· Малозабезпечені - 3

· Діти ПБП проживають в прийомній сім’ї - 0

· Із неповних сімей -69;

· Схильні до правопорушень,

які стоять на внутрішньому обліку в закладі - 16.

На ці категорії учнів заведено документацію. З метою розв`язання соціально педагогічних проблем окремих учнів до роботи залучалися медичні працівники, члени громадської комісії у справах неповнолітніх при селищній раді, представники кримінальної поліції, служби у справах дітей, Центорм надання адміністративних послуг Носівської РДА та Мринської ОТГ , представники судової гілки влади, ювенальної превенції.

На початку навчального року соціальний педагог разом з класними керівниками, майстрами в/н, вихователями гуртожитку, кураторами склала соціальні паспорти груп.

Під час проведення індивідуальних бесід з класними керівниками, майстрами в/н, вихователями та адміністрацією закладу, були визначені учні, які безпосередньо потребують особливої уваги з боку соціального педагога. Протягом та на початку навчального року соціальним педагогом відвідувались уроки з метою спостереження за поведінкою учнів, виокремлення проблем у поведінці учнів. З учнями систематично проводились групові та індивідуальні бесіди для здійснення корекційного впливу на їх поведінку на уроках, перервах та в позаурочний час.

Для учнів закладу з метою профілактики проведено ряд бесід, годин

спілкування, занять з елементами тренінгу, виховних годин на такі теми:

- « Правила поведінки в інформаційному просторі під час війни» .

- « Планування майбутнього, ЗСЖ, відстрочення початку статевого життя,

ні незахищеним контактам»,

- «Причини злочинів учинених неповнолітніми»,

- « Інтернет залежність. Ігроманія.»

- Година спілкування « Ідемо мирним шляхом. Формування навичок вирішення конфліктів»,

- « Куди ми йдемо? (для виявлення життєвих цінностей)»,

- « Почуття безнадійності, зневіра – як впоратися з емоцією»

- «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді».

- «Сім’я це тил, а не поле бою»

Профілактична робота проводилася як в режимі онлайн, надавалися консультації сім’ям учнів закладу які знаходяться в СЖО, учням які перебувають на внутрішньому обліку в закладі, та дітям з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування. Під час навчання в звичайному форматі профілактичні заходи соціального педагога спрямовані на попередження протиправної поведінки серед учнів, на профілактику шкідливих звичок, також проводилась психосоціальна підтримка усіх учнів. Робота соціального педагога в закладі була спрямована на підтримку психологічного благополуччя учасників освітнього процесу та безпеки у закладі.

Намагалася підтримувати зв’язок дистанційно, в режимі онлайн за потреби) із відповідними Службами, Центрами, та установами які допомагають вирішувати проблемні питання даної категорії учнів.

Просвіта батьків відбувалася на батьківських зборах, на яких було розкрито такі питання:

«Поради батькам, щоб їхня дитина не стала жертвою булінгу в навчальному закладі».

«Як зменшити рівень тривожності, покращити сон».

Надавалися консультації батькам та опікунам учнів закладу.

Робота в період військового стану була спрямована на співпрацю з батківським комітетом та з учасниками освітнього процесу з питань організації контролю за виконанням учнями завдань дистанційного навчання в групі Messenger та Viber (за потреби) і в звичайній формі.

Була приділена увага самоосвітній роботі в мережі Інтернет на сайті «Всеосвіта», успішно завершила 24 годинний курс: «Навчання технік зцілення для батьків, осіб, що їх замінюють, та спеціалістів, які працюють з дітьми»

Консультації учнів випускних груп, щодо здачі ЗНО та проходження виробничої практики проводилися постійно під час військового стану як в режимі онлайн так і в звичайному форматі. Учнів закладу залучали до флешмобів : «Сім простих способів відчуття радості», «Вишиванка крокує світом», конкурсу фахової майстерності #Роблю те що люблю, люблю те, що роблю!, брали участь у веб-квесті: «Бути здоровим - модно».

Учні залучалися до опитування в режимі онлайн, рекомендовані психологічною службою НМЦПТО в Чернігівській обл: « Підприємницькі якості учня профтехосвіти», «Дослідження набуття «м’яких» навичок у добувачів освіти», «Вивчення якості життя особистості».

Соціальним педагогом закладу проводилася кропітка робота над створенням онлайн-вітрини: «Сучасний соціальний педагог закладу професійно-технічної освіти», який розміщено на сайті Психологічної служби ЗПО Чернігівської обл. та в професійному кейсі працівників психологічної служби.

Відповідно до графіка роботи соціальним педагогом проводилися групові та індивідуальні консультації для учнів, батьків, педагогічних працівників.

У 2022-2023н.р. для педагогічних працівників закладу було проведено психолого-педагогічні семінари :

1.Психологічна та емоційна підтримка педколективу під час війни.

2. Стрес і професійне вигорання.

3. Безпека дітей. Кіднепінг у сучасному суспільстві.

Розуміючи, що основними причинами неуспішного навчання є низька навчальна мотивація, та слабка пізнавальна активність, а також невміння адекватно поводитися при виникненні конфліктних ситуацій, виникла необхідність розподілити увагу при роботі соціально-психологічної служби на такі напрями діяльності:

1. Соціальний супровід учнів в період адаптації до нових умов навчання.

2. Організація роботи з дітьми девіантної поведінки.

3. Попередження суїцидальної поведінки дітей і підлітків, насильницьких дій у родині та навчально-виховному закладі.

4. Організація роботи з дітьми пільгового контингенту.

5. Оптимізація навчально - виховного процесу.

6. Спрямування роботи соціально-психологічної служби закладу в період військового стану на підтримку психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

7. Здійснення консультаційної та розвивальної роботи та залучення у разі необхідності інших спеціалістів (як інших психологів, так і лікарів, юристів чи інших залежно від вимог ситуації, що склалася).

Тому в 2022-2023 н.р. основною метою роботи соціально-психологічної служби є соціальний супровід освітнього процесу, як умова розвитку особистості. Детально розкрита в цілепокладаючій частині.

Цілепокладання

Мета: Підтримування комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб'єктів освітнього процесу.

Створення доброзичливого клімату в учнівському колективі як основи для позитивного самосприйняття та самовідчуття.

Соціалізація учнів пільгового контингенту, робота з учнями «групи ризику», робота з учнями пільгового контингенту. Вчити учнів краще розуміти власні проблеми і критично ставитися до поведінки в суспільстві; сприяти прагненню учнів розуміти оточуючих і аналізувати свої відносини з ними.

Створити умови для формування в учнів культури вибору, навчити їх приймати відповідальні рішення.

Подолання та профілактика шкідливих звичок та утвердження здорового способу життя дезадаптованих підлітків.

Допомога майстрам, класним керівникам, вихователям в організації виховної роботи: запобігання конфліктам в учнівських групах, виявлення підлітків «групи ризику», проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх та ризикової поведінки; формування навичок здорового способу життя.

Покращення емоційного контакту між батьками, учнями та педагогічними працівниками; заохочення до партнерських, демократичних стосунків, що є основою створення гармонійного середовища для розвитку особистості учня.

Соціальний педагог покликаний попередити проблему самотності, своєчасно виявити та усунути причини, які сприяють її виникненню(сирітство, соціальне вигнання, неприйняття і відставка однолітками та інше), забезпечити превентивну профілактику різноманітних негативних явищ (морального, фізичного, соціального характеру)., відхилень у поведінці підлітків, їх спілкуванні і, таким чином, оздоровити оточуюче їх середовище, зняти клеймо «важкого підлітка», допомогти знайти себе в цьому світі.

Попередження та врегулювання конфліктів у педагогічному колективі, турбота про ментальне здоров’я педагогічних працівників. Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання.

Завдання в роботі соціального педагога :

· Забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного,

соціального, морального здоров’я особистості;

· Превентивна профілактика різноманітних негативних явищ

(морального, соціального, фізичного характеру) відхилень у поведінці

підлітків, їх спілкуванні.

· Супровід розвитку (і самореалізації) особистості;

· Консультування і надання рекомендацій;

· Розширення компетенцій у наданні психологічної підтримки здобувачам освіти та їхнім родинам, шляхом участі в тренінгах, заняттях, семінарах.

· Формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

· Глибоке вивчення питань соціальної, психологічної, світоглядної адаптації і дезадаптації учня у суспільному середовищі;

· Допомога у зайнятті значущої соціальної позиції й усвідомлення свого «Я», подолання духовної спустошеності; створення особливої оптимістичної , позитивної, емоційно насиченої атмосфери міжособистісного спілкування;

· Створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей людини, його позитивного потенціалу в соціально-корисних сферах життєдіяльності, попередження тупивих ситуацій в особистісному розвитку;

· Надання комплексної соціально- психолого-педагогічної допомоги і підтримки;

· Створення комфортного, гуманізованого виховного простору в мікросоціумі.

Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності :

· Створення соціальних умов, що компенсують неблагополучний досвід соціалізації і несприятливі умови життя дітей і їх сімей ;

· Надання комплексної допомоги, спрямованої на створення сприятливих соціально-педагогічних умов у освітніх та інших установах системи соціального виховання та захисту;

· Забезпечення діагностики. Корекції та консультування з соціально-педагогічної проблематики для дітей і сімей групи ризику;

· Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація дезадаптованих і соціально депривованих учнів закладу ;

Кiлькiсть переглядiв: 2265

Коментарi